Aquesta espècie endèmica del Parc Natural del Montseny està catalogada com a espècie “en perill crític”segons la UICN (url: www.iucnredlist.org ) (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). És per aquest motiu que una vintena d’exemplars han estat translladats al zoo de Chester en el marc del projecte “Life Tritó Montseny”.

 

El tritó del Montseny: els orígens d’una extinció

Conegut científicament com Calotriton arnoldi, el tritó del Montseny viu exclusivament al parc natural del Montseny, espai natural protegit i  Reserva de la Biosfera. És considerada una espècia en perill crític donat que en l’actualitat la seva població ronda als 1.500 exemplars adults. Es poden trobar en els rierols de les muntanyes i depèn d’un hàbitat original que en els darrers anys s’està veient afectat pel canvi climàtic i l’empremta l’activitat humana al territori.

El projecte Life Tritó Montseny

El pla és fruit de la necessitat d’implementar una estratègia de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de reserva.

Amb aquesta finalitat, s’han establert una sèrie d’objectius:

  • Incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó
  • Eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat
  • Assegurar la conservació genètica de l’espècie i ampliar la seva àrea de distribució
  • Establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l’espècie
  • Incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d’aquest amfibi
  • Implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i, en especial, d’aquest endemisme del Montseny.

 

El projecte,  que es va iniciar a l’octubre del 2016 i té finalitzarà l’any 2020, està coordinat per Diputació de Barcelona que compta amb alguns partners com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana. El pressupost ronda els 3 milions d’euros i està cofinançat pel programa LIFE de la UE i els socis esmentats anteriorment.

VÍDEO EL TRITÓ DEL MONTSENY

Per a més informació sobre el tritó del Montseny pots descarregar-te el següent fulletó o bé consultar al següent enllaç (url: www.lifetritomontseny.eu )

 

 

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

thirteen − six =