carrer Pare Claret, 9
17400 Viladrau
Tel. 938 849 131
santamarta@viladraueducacio.com
www.viladraueducacio.com Centre obert des del 1985. Equip multiprofessional format per quatre persones; Llicenciats en pedagogia i ciències ambientals.
-Fem material didàctic.
-Sortides i guiatges.
-Organitzem estades escolars amb propostes educatives.
-“Regala Montseny”. Una proposta en una caixeta per a regalar, que consta de guiatge amenitzat i tast en grup fins a 20 pers.
-Xerrades i cursos per a docents. Assessorem centres educatius (escoles verdes).
-Tallers d’educació ambiental a les pròpies escoles, entitats i ajuntaments.
-Guions per exposicions.
-Colònies, Casals d’estiu i camps de treball per a infants i joves.