Els llargs períodes secs característics del nostre clima mediterrani juntament amb l’abundància de vegetació inflamable fan que el risc d’incendis forestals sigui molt alt durant bona part de l’any.

Un incendi pot ser provocat per la deixadesa de qualsevol de nosaltres, sense voler, impensadament. Així, una punta de cigarreta llançada des d’un cotxe pot originar un foc de conseqüències imprevisibles. Cal extremar les precaucions.

Per evitar els incendis i contribuir a la conservació dels boscos, podeu seguir les recomanacions següents:
1. Recordeu que, al parc, és expressament prohibit fer foc durant tot l’any.

2. Cal ser molt prudent amb tot allò que comporti perill d’incendi com ara les cigarretes, la circulació motoritzada o l’abandonament de deixalles.

3. Doneu l’alerta si detecteu una fumera sospitosa. Aviseu el personal del parc o truqueu al telèfon d’urgències, 112

+informació