En el marc del Dia Europeu dels Parcs, iniciem un sorteig! Més informació a continuació:

 

Bases del sorteig d’una estada al Montseny al canal d’Instagram de Turisme Montseny aquesta primavera, que inclourà un àpat i una activitat.

Requisits de participació al sorteig

Per tal de poder participar al sorteig, els usuaris han de:
1. Seguir al compte d’Instagram de Turisme Montseny (@TurMontseny)
2. Fer like a la publicació.
3. Mencionar a dues persones
4. Cada usuari pot participar tants cops com vulgui sempre que etiqueti comptes
d’usuaris diferents.
5. El/la guanyador/a serà contactat/da per Turisme Montseny a través d’Instagram.
6. El/la guanyador/a serà contactat/da haurà de facilitar les seves dades personals i correu
electrònic per a poder rebre el premi.
7. La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases.

Altres condicions

Turisme Montseny es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi les condicions de participació o que estigui fent un mal ús del sorteig. Per exemple, si etiqueta comptes falsos o utilitza programes externs per afavorir la seva participació.

 

Altres informacions

Premi

El premi consistirà un dinar a un restaurant del Montseny, per a dues persones i una visita guiada a la natura o a una empresa agroalimentària. Turisme Montseny proposarà una relació de restaurants i activitats i serà el mateix guanyador/a qui podrà escollir on i quan realitzar-les.

Calendari i sorteig

El període per participar en el sorteig comença el dilluns 24 de maig de 2021 i finalitza el dimecres 27 de maig de 2021 a les 12 hores de la nit. La data del sorteig serà el divendres 28 de maig de 2021 al  migdia, el resultat del qual es donarà a conèixer aquell mateix dia a través del canal d’Instagram de Turisme Montseny.

El sorteig es realitzarà a través de la plataforma “sortea2”.

Lliurament del premi

Un cop s’hagi fet el sorteig, es contactarà amb la persona guanyadora a través d’un missatge privat per Instagram amb l’objectiu de demanar-li les dades personals (nom, cognoms, DNI, població i correu electrònic) per a poder fer-li entrega del premi per correu electrònic.

Acceptació del premi

El premi d’aquest sorteig es podrà gaudir fins a data 30 de juny de 2021.

Protecció de dades

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran incloses a la base de dades de Turisme Montseny. Qualsevol interessat pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen dirigint-se a l’Associació d’Empresaris Turístics del Montseny, a través del mail info@turisme-montseny.com

Els serveis prestats pel proveïdor extern sortea2 es regulen per les condicions establertes a https://www.sortea2.com/condiciones_legales.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).