AVIS LEGAL (https://turisme-montseny.com/)

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web: https://turisme-montseny.com/
Titular: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY
Domicili: Ctra. de Montseny, s/n. 08461-Sant Esteve de Palautordera
C.I.F.: G61984100
Telèfon: 938482008
Correu electrònic: info@turisme-montseny.com

2) TERMES I CONDICIONS D’ACCES I US
El lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web.
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.
L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.
La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.
Usuari
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, (així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY, com els comentaris i/o espais de blogging en cas d’haver-los), confereixen la condició d’Usuari. Pel que l’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d’aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s’estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d’aquesta.
La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. Al seu torn, no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY i l’Usuari.
L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.
L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY no es dirigeix a menors d’edat. ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

3) PROPIETAT INTELECTUAL
A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY indicant:
– Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.
– Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
– Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
– Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La marca ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. Igualment qualsevol una altra marca del ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY que aparegui en els llocs web detallats en l’apartat 1 d’aquest avís.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/as és de l’exclusiva responsabilitat d’els/les mateixos/as.

4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILIDAD
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.
Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin recordar amb els clients.

5) POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY, a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.
En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l’informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE li comuniquem que en el cas que no desitgi rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens l’indiqui per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el cas que no rebem contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa continuï realitzant les referides comunicacions.

6) POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web haurà de saber que:
No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.
A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY.
L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

7) REDES SOCIALES
L’informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials des regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

8) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran pel que s’estableix en la legislació espanyola.

Última actualiztació: 09/03/23

POLÍTICA DE COOKIES (https://turisme-montseny.com/)

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la Web:

Web: https://turisme-montseny.com/
Titular: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY
Domicili: Ctra. de Montseny, s/n. 08461-Sant Esteve de Palautordera
C.I.F.: G61984100
Telèfon: 938482008
Correu electrònic: info@turisme-montseny.com

ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY pot recopilar informació sobre els hàbits de cerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Solament s’instal·laran si l’Usuari roman i continua navegant en la nostra pàgina web, entenent que consent el seu ús i instal·lació. A continuació, proporcionem informació detallada sobre: què són les “cookies”, quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

1) QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l’Usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d’utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per a analitzar la manera d’interactuar amb el lloc.
Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l’Usuari hagués introduït en el navegador o la que s’inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per a accedir a l’equip de l’Usuari.
Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.
La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.
Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

2) QUÈ SÓN ELS SCRIPTS?
Un script és un fragment de codi de programa que s’utilitza per fer que la nostra web funcioni correctament i de manera interactiva. Aquest codi s’executa al nostre servidor o al dispositiu.

3) TIPUS DE COOKIES
A continuació, proporcionem més informació perquè s’entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:
Segons titularitat
Cookies Pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.
Segons la seva finalitat
Cookies tècniques (necessàries): Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.
Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment, etc.
Cookies de preferències o personalització: són aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com, per exemple, l’idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l’usuari realitza una cerca, l’aspecte o contingut del servei en funció del tipus de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.
Cookies analítiques: són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.
Segons termini
Cookies de sessió: són aquelles dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits) i desapareixen en acabar la sessió
Cookies persistents: són aquelles en les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.
Cookies propies
Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.
– 1P_JAR: Aquesta galeta es crea amb la finalitat de transferir dades a Google per fer la publicitat més atractiva. És una galeta publicitària, durada 1 mes.

– AEC: És una galeta pròpia de Google. No hi ha descripció sobre la galeta. És una galeta tècnica, durada 6 mesos.

– SEARCH_SAMESITE: És una galeta tècnica. Aquesta galeta serveix per al correcte enviament de dades a Google. Durada 6 mesos.

– cookie-agreed: És una galeta tècnica, s’utilitzen per al control d’aparició i acceptació del propi avís de gestió de galetes. Té una durada de tres mesos.

– _gid: és una galeta de Google Analytics, persistent i danàlisi. S’utilitza per identificar el mateix usuari durant un dia. Durada 1 dia. És una galeta analítica.

– _ga: és una galeta de Google Analytics, persistent i d’anàlisi. Es fa servir per fer un seguiment de visites úniques, emmagatzemant un identificador per cada usuari per calcular les interaccions que realitza, per tal d’optimitzar els serveis que s’hi ofereixen. Durada 2 anys. És una galeta analítica.

– NID: Aquesta galeta s’utilitza per emmagatzemar preferències en una ID de Google exclusiva per recordar la vostra informació, com ara l’idioma que preferiu (p. ex., espanyol), el nombre de resultats de cerca que voleu que es mostrin per pàgina i si voleu activar o no el filtre SafeSearch de Google. Aquestes preferències es poden utilitzar per optimitzar o personalitzar la publicitat a les xarxes de Google. És una galeta de publicitat, té una durada de 6 mesos.

ct-ultimate-gdpr-cookie-level: és una galeta tècnica. Google utilitza aquesta galeta per distingir els usuaris. Durada 1 any.
ct-ultimate-gdpr-cookie: és una galeta tècnica. Google utilitza aquesta galeta per distingir els usuaris. Durada 1 any.

_fbp: és una galeta tècnica. Aquesta galeta és utilitzada per Facebook per oferir una sèrie de productes publicitaris, com ofertes en temps real de tercers anunciants. Durada 2 mesos.

Secure-ENID: Google permet personalitzar com es veuen anuncis fora de Google o emmagatzemar informació com l’idioma preferit a l’hora de mostrar resultats de cerca. Durada: 2 anys.

– _GRECAPTCHA: Cookie de tercers i tècnica. Utilitzada pel servei GOOGLE RECAPTCHA als formularis per evitar SPAM. Durada 6 mesos.

Cookies de tercers
El lloc web no utilitza cookies de tercers.
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY no incorpora cap enllaç ni plugin que et redirigeixi a pàgines webs de xarxes socials ni compartir hi contingut.

4) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES COOKIES
El titular de la web i responsable del tractament de les cookies aquí utilitzades, així com les seves dades de contacte, són accessibles en l’Avís Legal d’aquesta pàgina. Així mateix, poden existir cookies de tercers diferents del titular d’aquesta web, com s’explica posteriorment.

5) LEGITIMACIÓ PER AL US DE COOKIES
En el cas de les cookies tècniques, és a dir, aquelles que resulten imprescindibles per a navegar per aquesta web i rebre el servei ofert a través d’ella, la base legal del seu ús és l’acord a través del qual vostè decideix utilitzar aquesta pàgina web i utilitzar els seus serveis.
La base legal de l’ús de la resta de cookies és el consentiment de l’usuari, que se li sol·licita en el moment d’accedir a aquesta web, podent revocar-lo en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà la possibilitat de navegar per aquesta web i utilitzar els seus serveis, però els tractaments de dades efectuades amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

6) CONSENTIMENT
L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

7) RETIRADA DEL CONSENTIMENT
L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de Cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

8) DRETS DE L’INTERESSAT
La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l’usuari, si bé alguns dels codis que s’inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l’informem que la informació que s’obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.
No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l’Usuari, no seran aplicables els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l’Usuari sigui capaç d’aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l’usuari podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail info@turisme-montseny.com.
D’altra banda, l’informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l’europeu. En consentir l’ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.
Gestió de cookies: Garanties complementàries.
Tots els navegadors d’Internet permeten limitar el comportament d’una cookie o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per a fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d’ajuda de cada navegador.
Molts navegadors permeten activar una manera privada mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privada, pot tenir diferents noms. A continuació, es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d’aquest “mode privat”:
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrarcookies
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
– Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/
– Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
– Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
– Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de cookies també pot visitar: http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2
En cas que es deshabilitin les cookies, no podrem mantenir les seves preferències i algunes funcionalitats del Lloc web podrien quedar inoperatives, no podent oferir-li serveis personalitzats.

10) ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Aquest lloc web pot modificar aquesta Política sobre Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que fem de les cookies.

Última revisió: 09/03/23

POLÍTICA DE PRIVACITAT (https://turisme-montseny.com/)

ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o qualsevol dels serveis oferts per ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web: https://turisme-montseny.com/
Titular: ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY
Domicili: Ctra. de Montseny, s/n. 08461-Sant Esteve de Palautordera
C.I.F.: G61984100
Telèfon: 938482008
Correu electrònic: info@turisme-montseny.com

2) LLEIS APLICABLES
La present política de privacitat se secunda per a la seva confecció sobre la base de la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:
– El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
– La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).
– La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

3) QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:
Responsable del Fitxer:
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY
Les nostres dades es troben en la part superior d’aquest avís legal.
Registre de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptades per ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY, mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, tret que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.
Base Legal per al tractament
La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.
En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.
Altres bases de legitimació:
Compliment d’obligacions legals.
Interés legítim: enviament de publicitat pròpia.
Categories de dades
Les categories de dades que es tracten en ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.
Procedència de les seves dades

Període de conservació de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: Les dades es conservaran mentre que l’usuari sigui usuari dels nostres serveis, previ consentiment vulgui rebre informació sobre les nostres activitats, butlletins informatius , o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió., o fins que l’Usuari sol·liciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatius i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
Així mateix, l’informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a l’efecte de prescripció:
a) Regla General:
En virtut del que s’estableix en l’article 30 del Codi de Comerç, i excepte altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.
Això afecta a tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.
b) Terminis específics:
La nostra empresa també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atesos els diferents terminis de prescripció, que hauran de conèixer cadascun dels departaments.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.
Finalitats del tractament
Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades duts a terme:
GESTION DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d’activitat natural de cada empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
GESTION DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressuposats de serveis i/o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament.
GESTION DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament i seran recaptats previ consentiment exprés.
RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: Poder organitzar esdeveniments (cursos, xerrades, concursos i altres activitats de difusió) per part de qualsevol dels Responsables del Tractament. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat o durant els anys necessaris per a la justificació de l’activitat.
NEWSLETTER: Utilitzem les seves dades per enviar-li la nostra newsletter amb novetats i temes d’interès sempre que ens doni el seu consentiment.

Destinataris de les dades
Les dades personals de l’Usuari no seran compartits amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.
Dades Personals de Menors
Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat. Si no és així el/la representant legal deurà informeu-vos-el quan sigui possible.
Drets derivats del tractament de dades personals
L’Usuari podrà exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractats de manera il·lícita; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari el necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY.
Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.
Finalment, els/les interessats/as tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent (AEPD) en cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals.
Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen al principi del present text).

4) PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
El tractament de les dades personals del client usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’art. 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la LOPDGDD:
Principi de licitud, lleialtat i transparència:
Es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat:
Les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades:
Les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
Principi d’exactitud:
Les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
Principi de limitació del termini de conservació:
Les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.
Principi d’integritat i confidencialitat:
Les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.
Principi de responsabilitat proactiva:
El responsable del Lloc web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients perquè tots els principis aplicables al tractament es compleixin.

5) ¿QUÉ MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?
Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes d’aquestes mesures són:
– Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
– Realització de còpies de seguretat periòdiques.
– Control d’accés a les dades.
– Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

6) SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.
No obstant això, pel fet que ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

7) ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS
El Lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY, i que per tant no són operats per ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

8) ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat d’aquest.
ASSOCIACIO D’EMPRESARIS TURISTICS MONTSENY es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per a estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Última actualització: 08/03/23