La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals.

La CETS neix amb la idea de garantir que l’ús públic del parc natural es desenvolupi de forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l’activitat turística.

La Carta s’estructura en 10 principis fonamentals:

  • Treballar en col·laboració. Implicar a totes les parts relacionades amb el turisme del parc natural al desenvolupament i gestió de l’espai natural.
  • Definir una estratègia i pla d’acció a mig termini (5 anys) a favor d’un desenvolupament turístic sostenible.
  • Protecció i valorització del patrimoni natural i cultural.
  • Oferir una experiència d’alta qualitat als visitants.
  • Proporcionar informació adequada als visitants.
  • Promocionar productes turístics genuïns.
  •  Ampliar els coneixements sobre els temes de l’espai natural protegit i la sostenibilitat.
  •  Garantir la millora de l’activitat turística sense que es redueixi la qualitat de vida de la població local.
  • Augmentar els beneficis del turisme per l’economia local.
  • Controlar el flux de visitants per reduir els impactes negatius.